Cauza T-222/06: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 11 septembrie 2008 — Italia/Comisia