Întrebare scrisă P-4845/09 adresată de Morten Messerschmidt (EFD) Comisiei. Zgomotul cu frecvență redusă produs de centralele de cogenerare și de turbinele eoliene