Stanovisko Výboru regionů k tématu Budoucí společný evropský azylový systém II