Acord între Guvernul Republicii Coreea și Comunitatea Europeană privind cooperarea în domeniul practicilor anticoncurențiale *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 4 decembrie 2008 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de încheiere a Acordului dintre Guvernul Republicii Coreea și Comunitatea Europeană privind cooperarea în domeniul practicilor anticoncurențiale (SEC(2007)1731 — C6-0398/2008 — 2008/0004(CNS)