Cauza C-190/07: Acțiune introdusă la 3 aprilie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Italiană