Regulamentul (CE) nr. 668/2008 al Comisiei din 15 iulie 2008 de modificare a anexelor II-V la Regulamentul (CE) nr. 2096/2005 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană, cu privire la metodele de lucru și procedurile operaționale (Text cu relevanță pentru SEE)