Întrebare scrisă E-5100/07 adresată de Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Jean Lambert (Verts/ALE), Hiltrud Breyer (Verts/ALE), Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), Claire Gibault (ALDE) şi Mary Honeyball (PSE) Consiliului. Comfort women în Japonia