Întrebare scrisă E-4066/08 adresată de Proinsias De Rossa (PSE) Comisiei. Irlanda și directiva privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului