Regulamentul (CE) nr. 1555/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul produselor prelucrate din cereale și orez