Kommissionens förordning (EG) nr 579/2008 av den 18 juni 2008 om förbud mot fiske efter torsk i Skagerrak med fartyg som seglar under svensk flagg