Regulamentul (CE) nr. 579/2008 al Comisiei din 18 iunie 2008 de interzicere a pescuitului de cod în Skagerrak de către navele care arborează pavilionul Suediei