Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 579/2008 tat- 18 ta’ Ġunju 2008 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-merluzz fi Skagerrak minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' l-Iżvezja