Nařízení Komise (ES) č. 579/2008 ze dne 18 června 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Švédska