Cauza F-14/08: Acțiune introdusă la 5 februarie 2008 — X/Parlamentul European