Cauza T-382/07: Acțiune introdusă la 5 octombrie 2007 — Republica Franceză/Consiliul Uniunii Europene