Întrebare scrisă E-2647/08 adresată de Vincenzo Aita (GUE/NGL), Umberto Guidoni (GUE/NGL), Roberto Musacchio (GUE/NGL), Giusto Catania (GUE/NGL), Vittorio Agnoletto (GUE/NGL), Monica Frassoni (Verts/ALE), Luisa Morgantini (GUE/NGL), Pasqualina Napoletano (PSE) şi Giovanni Berlinguer (PSE) Comisiei. Rechiziţionarea la Coda di Volpe a unei uzine de tratament a apelor reziduale în vederea deschiderii unei instalaţii de stocare de peleţi ecologici din produşi poluanţi