Cauza T-516/08: Acțiune introdusă la 27 noiembrie 2008 — Eriksen/Comisia