2007/398/CE: Decizia Comisiei din 11 iunie 2007 de modificare a Deciziei 2007/31/CE de stabilire a unor măsuri tranzitorii în ceea ce privește expedierea din Bulgaria spre alte state membre a anumitor produse din sectorul cărnii și al laptelui reglementate de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2007) 2386] (Text cu relevanță pentru SEE)