2008/393/CE: Decizia Comisiei din 8 mai 2008 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul de protecție adecvat a datelor cu caracter personal în Jersey [notificată cu numărul C(2008) 1746] Text cu relevanță pentru SEE