Întrebare scrisă E-4112/08 adresată de Ville Itälä (PPE-DE) Comisiei. Dezvoltarea rețelei finlandeze de autobuze