Întrebare scrisă E-4220/07 adresată de Ivo Belet (PPE-DE) Comisiei. Stimulente fiscale pentru infrastructurile sportive