Întrebare scrisă E-5995/09 adresată de Kader Arif (S&D) Comisiei.European City Guide şi alte societăţi editoare de anuare profesionale care recurg la practici înşelătoare