Întrebare scrisă P-1697/09 adresată de András Gyürk (PPE-DE) Comisiei. Căi judiciare de atac în cazul penelor de curent