Regulamentul (CE) nr. 17/2007 al Comisiei din 11 ianuarie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume