Cerere de exprimare a interesului pentru membrii Comitetului științific al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) – Referință: CEI-SCIE-2012