Întrebare scrisă E-5260/07 adresată de Jens Holm (GUE/NGL) Comisiei. Principiul suedez al liberului acces la documente