Întrebare scrisă E-1106/10 adresată de Franz Obermayr (NI) Comisiei. Legalizarea drogurilor în Cehia