Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1236 tat-13 ta' Settembru 2018 li jtemm l-investigazzjoni dwar il-possibbiltà ta' ċirkomvenzjoni tal-miżuri antidumping imposti mir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/82 fuq l-importazzjonijiet ta' aċidu ċitriku li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina minn importazzjonijiet ta' aċidu ċitriku kkunsinnati mill-Kambodja, kemm jekk iddikjarati li joriġinaw mill-Kambodja u kemm jekk le