Cauza C-541/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Republica Slovenia) la 25 octombrie 2011 — Jožef Grilc/Slovensko zavarovalno združenje GIZ