Rozporządzenie Rady (UE) nr 409/2012 z dnia 14 maja 2012 r. zawieszające stosowanie niektórych środków ograniczających ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar