2012 m. gegužės 14 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 409/2012, kuriuo sustabdomas tam tikrų ribojamųjų priemonių, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 194/2008 dėl ribojančių priemonių Birmai (Mianmarui) atnaujinimo ir sustiprinimo, taikymas