Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 409/2012 του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2012 , σχετικά με την αναστολή ορισμένων περιοριστικών μέτρων που καθορίζονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 194/2008 για την ανανέωση της ισχύος και την ενίσχυση των περιοριστικών μέτρων κατά της Βιρμανίας/Μιανμάρ