Duffy TITJUR Hotărârea Curții din data de 10 decembrie 1969. # Caisse d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Paris împotriva Jeanne Duffy. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Cour d'appel de Paris - Franța. # Cauza 34-69.