Concluziile avocatului general Warner prezentate la data de10 iulie 1980.