Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill 2012/393/PESK tas- 16 ta’ Lulju 2012 li timplimenta d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/486/PESK dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti individwi, gruppi, impriżi u entitajiet fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Afganistan