Impozitarea produselor energetice și a electricității * Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 aprilie 2012 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2003/96/CE a Consiliului privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității (COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))