Cauza C-265/19: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 8 septembrie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de High Court (Irlande) – Irlanda) – Recorded Artists Actors Performers Ltd/Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs Enterprise and Innovation, Ireland, Attorney General [Trimitere preliminară – Proprietate intelectuală – Drepturi conexe dreptului de autor – Directiva 2006/115/CE – Articolul 8 alineatul (2) – Utilizarea fonogramelor în Uniune – Dreptul artiștilor interpreți sau executanți la o remunerație echitabilă împărțită cu producătorii de fonograme – Aplicabilitate în privința resortisanților statelor terțe – Tratatul privind interpretările și execuțiile și fonogramele – Articolele 4 și 15 – Rezerve notificate de statele terțe – Limitări ale dreptului la o remunerație echitabilă care pot să decurgă, prin reciprocitate, din aceste rezerve pentru resortisanții statelor terțe în Uniune – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolul 17 alineatul (2) și articolul 52 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Dreptul fundamental la protecția proprietății intelectuale – Cerință potrivit căreia orice limitare trebuie să fie prevăzută de lege, să respecte substanța dreptului fundamental și să fie proporțională – Repartizarea competențelor Uniunii și ale statelor membre pentru a stabili aceste limitări – Repartizarea competențelor în relațiile cu statele terțe – Articolul 3 alineatul (2) TFUE – Competență exclusivă a Uniunii]