Neuvoston päätös (EU) 2020/2066 annettu 7 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosioinnista tehdyllä Euro–Välimeri-sopimuksella perustetussa assosiointineuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta mainitun sopimuksen muuttamiseen korvaamalla sen käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskeva pöytäkirja N:o 4