Regulamentul (CEE) nr. 2077/80 al Comisiei din 1 august 1980 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2973/79 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de asistență la export pentru produsele din sectorul cărnii de vită și mânzat care beneficiază de tratament special la importul într-o țară terță$