Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Supraveghere a GNSS aferent exercițiului financiar 2008