Avizul Comitetului Economic și Social European privind tratarea și exploatarea în scopuri economice și ecologice a deșeurilor industriale și miniere din Uniunea Europeană (aviz din proprie inițiativă)