Concluziile avocatului general Capotorti prezentate la data de16 octombrie 1980. # Procureur de la République împotriva Samuel Wilner. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Tribunal de grande instance de Paris - Franța. # Valoare în vamă. # Cauza 54/80. TITJUR Wilner