Gratreau/Comisia TITJUR Hotărârea Curții (camera a doua) din data de 17 decembrie 1981. # Pierre Gratreau împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Funcționar - Promovare. # Cauze conexate 156/79 și 51/80.