Concluziile avocatului general Mazák prezentate la data de26 octombrie 2010.