Rezumatul Deciziei Comisiei din 13 iulie 2011 de declarare a unei concentrări ca fiind compatibilă cu piața internă și cu funcționarea Acordului privind SEE (Cazul COMP/M.6101 – UPM/Myllykoski și Rhein Papier) [notificată cu numărul C(2011) 4997] Text cu relevanță pentru SEE