Concluziile avocatului general Lenz prezentate la data de16 aprilie 1986.