Sklep Sveta (SZVP) 2016/612 z dne 23. marca 2016 o podpisu in sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o sodelovanju Švicarske konfederacije v misiji Evropske unije v okviru SVOP v Maliju (EUCAP Sahel Mali)