Întrebare scrisă E-007347/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) adresată Comisiei. Intensificarea controalelor asupra produselor alimentare importate în Europa