2011/190/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 25. února 2011 o podmínkách pro sjednání nového znění Měnové dohody mezi vládou Francouzské republiky, jménem Evropského společenství, a vládou Jeho Jasnosti knížete monackého