Cauza C-523/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Verwaltungsgericht Hannover (Germania) la 13 octombrie 2011 — Laurence Prinz/Region Hannover